Informacje o Klubie

Grzegorz Misztal.

Speleoklub Nidzicki powstał w 2003 roku, w pierwszych latach działalności zajmował się w przeważającej części Turystyką Górską.

 

W 2005 roku Klub zmienił nazwę na Speleoklub Nidzicki SPELEON.

 

W roku 2006 Klub zarejestrował się jako stowarzyszenie i przyjął ostateczną nazwę Speleoklub Warmińsko - Mazurski SPELEON.

 

Speleoklub Warmińsko - Mazurski SPELEON jest klubem prowadzącym szeroko rozumianą działalność speleologiczną poprzez aktywność: eksploracyjną, naukową, wyczynową, szkoleniową i popularyzatorską.

 

Upowszechniamy wiedzę o jaskiniach i terenach jaskiniowych, górach i alpinizmie. Propagujemy fachowość i kulturę uprawiania turystyki oraz zasady ochrony środowiska naturalnego.

 

Choć jesteśmy klubem przede wszystkim jaskiniowym, to nasi członkowie zajmują się wieloma innymi formami aktywności górskiej, przygodowej, sportami przestrzennymi i ekstremalnymi. 

 

W dniu 18.04.2007 r. na nidzickim zamku w klubie "RELAX" odbyło się spotkanie reorganizacyjne klubu turystyki górskiej i jaskiniowej: Speleoklub Warmińsko - Mazurski "SPELEON". Celem spotkania było usunięcie z Klubu tzw. "martwych dusz" oraz pozyskanie i przeszkolenie nowych członków a także ustalenie strategii działania na najbliższe lata.

 

W dniu 25.04.2007 r. odbyło sie spotkanie rozpoczynające kurs podstawowy, który trwał do następnej wiosny. Celem kursu było nabycie przez szkolonego wiadomości, umiejętności i nawyków pozwalających na samodzielne, bezpieczne uprawianie taternictwa jaskiniowego.