Spotkania

Grzegorz Misztal.

W sprawie spotkań należy kontaktować się z członkami Stowarzyszenia ponieważ nie odbywają się one regularnie  a ich częstotliwość zależna jest od aktualnych potrzeb Klubu.
 

   Siedziba Stowarzyszenia Speleoklub Warmińsko - Mazurski SPELEON mieści się w mieście Nidzica przy ul. Kościuszki 4/15, jednak zebrania ze względu na zbyt małe warunki lokalowe odbywają się w nidzickim zamku w pomieszczeniach Nidzickiego Ośrodka Kultury (ul. Zamkowa 2), bądź też w pomieszczeniach zaprzyjaźnionego z nami Stowarzyszenia  Historyczno - Kulturalnego "Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej" mieszczących się również w nidzickim zamku.
 
Osoby zainteresowane wspinaczką, jaskiniami i szeroko rozumianą turystyką - serdecznie zapraszamy!